ACASA

Şcoala Gimnazială Iuliu Maniu este o unitate cu personalitate juridică, având în componenţă atât clase de învăţământ primar tradiţional cu program de 4 ore pe zi cât şi alternativa educatională Step by Step, cu program de 8 ore pe zi, coordonat de 2 învățătoare a căror plată este asigurată de la buget. În școală învață de asemenea elevii din învățământul gimnazial și cei înscriși la programul educațional A doua șansă.

Elevii noștri beneficiază de resurse materiale în continuă modernizare dar și de sprijinul resurselor umane care lucrează în școală, ceea ce favorizează o creștere constantă a calității procesului instructiv educativ.

În ultimii ani, dinamica școlii noastre a fost ascendentă. Astfel, resursele materiale existente în unitatea noastră răspund cerinţelor învţământului modern, european. Sălile de clasă sunt amenajate cu mobilier modular iar clasele de la ciclul primar sunt dotate cu aparatură modernă, laptop-uri conectate la internet, imprimante și videoproiectoare.

Elevii învaţă în săli de clasă modernizate, dintre care un cabinet de informatică cu 20 calculatoare, o sală multifuncțională, un cabinet de consiliere școlară, un cabinet de logopedie şi o sală de sport.

Şcoala dispune totodată de un cabinet stomatologic, unic la nivel de primar si gimnazial în oraș, un cabinet medical autorizat și de o bibliotecă.De asemenea, pentru siguranţa elevilor şi a bunurilor există camere de supraveghere pe toate coridoarele şi în curtea școlii. Colaborarea cu instituţiile principale ale judetului se regăseşte în cofinanţările obţinute pentru construcţia şi dotarea materială a şcolii. Mai mult decât atât, sunt în curs de realizare şi alte programe de finanţare prin care unitatea noastră îşi propune să devină una de referinţă a municipiului.

Prima condiţie a dezvoltării unei şcoli, este formarea unei culturi instituţionale puternice, cu simboluri, tradiţii, reprezentări, elemente de identitate vizuală, sentimente de apartenenţă şi poziţionarea ei între instituţii similare din oraş printr-o imagine bună, prin rezultate la învăţătură şi disciplină constant positive.

Suntem conștienți de faptul că noile tehnologii vor reforma atât suporturile de învățare, cât și mecanismele bazale de accesare de ordin psihologic. Noi înșine suntem un susținător și un beneficiar al acestor înnoiri. Vom asista, în vremurile ce vin, cu siguranță, la
o „cotitură antropologică”, din acest punct de vedere. Schimbarea va fi mare, de anvergură, dar trebuie întâmpinată – chiar provocată – printr-o pregătire pe măsură!

Procesul de învățare al școlii noastre este caracterizat prin dăruire, angajament, copiii sunt veseli, profesorii colaborează în permanență pentru a găsi noi soluții și metode de a se conecta la elevii lor și de a crea un ambient educațional cât mai plăcut, învățarea este activă iar tehnologia este introdusă ca o unealtă de bază a învățării, având un impact semnificativ la clasă.

Scopul nostru este să îi pregătim pe copii pentru viaţă, ceea ce presupune şi să îi învăţam să înveţe, să îşi asume alegerile, să lucreze independent şi învăţând, să devină responsabili, pregătindu-se de fapt pentru viitor.

In viziunea dascălilor școlii noastre, pe primul loc este așezată formarea plenară a copiilor, învățând să privească senin viața, oamenii să zâmbească, să coloreze cu veselie drumul pe care merg, să dăruiască, să primească, să își deschidă inima și să înflorească, chiar dacă nu știu întotdeauna cât și până când, să se înalțe din ei înșiși, să învețe să lase amintiri vii pe unde trec și astfel, să nu dispară nicicând.