VIZIUNEA

scoala-iuliu-maniu-zalau-viziunea-2017

"Ce dorim să devenim?"

Școala Gimnazială ”Iuliu Maniu” este o școală pentru toți care promovează dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor, părinților și cadrelor didactice prin stimularea capacităților intelectuale, abilităților și competențelor individuale și colective într-un mediu educațional bazat pe valori locale, naționale și europene, în spiritul devenirii unor cetățeni activi capabili să se integreze în învățământul liceal, în viața comunității și pe piața muncii, făcând parte dintr-o societate democratică europeană.

Acest deziderat se va realiza prin: 

  • construirea şi promovarea imaginii şcolii în contextul climatului de descentralizare şi autonomie instituţională;
  • reconsiderarea managementului la nivelul şcolii în perspectiva egalizării şanselor precum şi îmbunătăţirea calităţii acestuia prin implicarea cadrelor didactice în luarea deciziilor şi îndeplinirea lor;
  • asigurarea pentru fiecare elev din şcoala a accesului la calculator, navigare pe Internet;
  • crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru toţi elevii;
  • curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi părinţilor şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educaţie extracurriculară;
  • încadrarea de personal didactic calificat cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă;
  • prevenirea eşecului şcolar, abandonului scolar şi includerea tuturor elevilor( inclusiv a celor cu CES) într-o formă superioară de şcolarizare;
  • creşterea performanţei şcolare prin îmbunătățirea rezultatelor la examenele de Evaluare Națională dar și prin participarea la Olimpiade școlare și concursuri școlare și extrașcolare;
  • gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimonului şcolii.