MISIUNEA

MISIUNEA ȘCOLII

Școala ”Iuliu Maniu” își dorește o creștere a calității educației prin optimizarea procesului instructiv-educativ, îmbunătățirea performanțelor individuale, de grup și organizaționale dar și prin cunoașterea unor tradiții naționale și valori europene în rândul elevilor, profesorilor și părinților, bazate pe toleranță, diversitate, multiculturalitate, plurilingvism, motivație, creativitate, cooperare, respect, egalitate de șanse și educație incluzivă, indiferent de etnie, religie sau mediu social.

Direcţii de acţiune şi priorităţi :

  • Asigurarea calităţii proceselor educaţionale;
  • Asigurarea calităţii în educaţie prin aplicarea reformei curriculare, pe criterii de performanţă;
  • Asigurarea unui sistem educaţional stabil, echitabil şi relevant;
  • Asigurarea formării şi dezvoltării resurselor umane;
  • Asigurarea parteneriatului comunitar şi internaţional la standarde europene.

I - INOVAȚIE

U - UNITATE

L - LOIALITATE

I - IUBIRE

U - UMANISM

M - MOTIVAȚIE

A - ARMONIE

N - NOBLEȚE

I - INIȚIATIVĂ

U - UTILITATE