STEP BY STEP

Zile pline de culoare şi bucurie la Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Zalău – Alternativa educațională Step by Step în sărbătoare

 

AVANTAJELE ALTERNATIVEI STEP BY STEP

 • Predarea se face de către două învățătoare, plătite de stat;
 • Programul se desfășoară de la ora 8:00- 16:00-GRATUIT!
 • Elevii pot servi masa de prânz la școală prin prezența unei firme de catering.
 • Cunoştinţele sunt descoperite de către copil;
 • Elevii sunt activ implicaţi în soluţionarea problemelor şi participă la elaborarea proiectelor;
 • Programa este menită să dezvolte priceperea şi experienţa pozitivă favorabilă învăţării;
 • elevii lucrează în perechi şi în grupe mici;
 • evaluarea este văzută ca un mijloc de perfecţionare individuală.

PRINCIPIILE ALTERNATIVEI STEP BY STEP

INDIVIDUALIZAREA

În locul unei relații inegale cadru didactic – copil, alternativa Step by Step consideră copilul ca pe o persoană demnă de respect, unică, și caută să-i asigure o continuitate individuală în dezvoltare, precum și practici de dezvoltare adecvate, specifice lui. Cooperarea și colaborarea au drept scop verificarea demersurilor și experiențelor individuale de descoperire a lumii și valorizarea lor.

Predarea este orientată în funcţie de necesităţile copilului. Învăţărea se produce prin descoperire, acceptându-se şi încurajându-se moduri personale de-a înainta în formarea deprinderilor şi în cunoaştere (exemple: scrisul cu mâna stângă, moduri individuale de exprimare şi cunoaştere, încurajarea experimentelor de descoperire, etc).

În alternativa Step by Step, învățarea se face în ritmul propriu al copilului. Când e vorba de ritmul de dezvoltare al copiilor este esențială respectarea stadiului individual al dezvoltării fiecărui copil, al atenției de care e capabil fiecare copil pentru achiziția corectă, și înțelegerea completă a sarcinilor și a modalităților de rezolvare a lor.

  Individualizarea este facilitată și de organizarea clasei în centre de activitate. Step by Step îl încurajează pe copil a învăța și a înțelege. Neîncurajați, cei mai mulți copii vor renunța să înțeleagă o acțiune, acceptând doar să o reproducă.

CENTRE DE ACTIVITATE

Organizarea sălii de grupă sau clasă Step by Step este un element esențial în individualizarea educației. Copiii învață în Centre de activitate – zone delimitate ale sălii, dotate cu material didactic specific fiecărei activități, în care un număr mic de copii rezolvă, individual sau în grup, sarcini adecvate nivelului lor de dezvoltare. Într-o clasă există un Centru de alfabetizare/citire, un Centru de scriere, un Centru de știință, un Centru de matematică, un Centru de artă și un Centru de construcții.

  Avantajele acestei organizări:  În primul rând cadrul didactic nu mai stă față în față cu copilul – poziție inegală, de confruntare, ci umăr la umăr – poziție egală, de colaborare, în care cadrul didactic sugerează și întărește motivația pozitivă de descoperire a copilului, consolidându-i gândirea proprie. În plus, în Centrele de activitate se realizează colaborarea și comunicarea cu colegii în realizarea unor sarcini comune, esența lucrului în proiecte colective de mai târziu.În clase există un spațiu de întâlnire, pentru comunicare în grup, fără spații sau bănci rigide, aranjare care facilitează coeziunea membrilor grupului. Acest spațiu e locul împărtășirii experiențelor, al planificării activităților la începutul zilei, al evaluării sarcinilor, al concluziilor și al stabilirii în comun a regulilor și responsabilităților. Există aici un “Scaun al Autorului” pe care fiecare copil devine personajul principal, locul de unde își prezintă ideile și rezultatele și apoi le discută cu ceilalți, primind observațiile și sugestiile acestora.

PARTICIPAREA PĂRINȚILOR

  Alternativa Step by Step consideră părinții ca primii învățători ai copilului, parte din procesul de învățare. Părinții sunt invitați să participe efectiv la clasă, la procesul de educație în colaborare cu cadrul didactic.

  Prezența unui părinte în clasă este un fapt firesc, nici festiv, nici perturbator. Proiectele tematice în care un părinte aduce elemente din sfera lui de activitate îl transformă în personaj principal în educație.

FORMARE CONTINUĂ

 Centrul Step by Step oferă periodic sesiuni de formare și perfecționare pentru cei implicați în acest proces: în primul rând cadrelor didactice, dar și directorilor, inspectorilor și părinților. Centrul Step by Step acordă asistență tehnică permanentă școlilor, cadrelor didactice și părinților din alternativa Step by Step.

Ce înseamnă Step by Step?

Step by Step este o metodă alternativă de educație a copiilor, de la naștere până în adolescență, metodă bazată pe datele științifice ale psihologiei dezvoltării copilului.

Elaborată în Statele Unite în urmă cu peste 30 de ani și aplicată în peste 26 de țări, alternativa educațională Step by Step așează copilul – personalitatea și abilitățile acestuia – în centrul procesului de predare-învățare-evaluare, educația fiind individualizată.

Metoda respectă curriculumul național și nu încurajează temele pentru acasă, copiii nu sunt puși în situația de a concura unul cu celălalt pentru a evita efectele psihologice negative, iar evaluarea este continuă și ține cont de capacitatea fiecărui copil în parte.

     În sistemul Step by Step copilul învață prin descoperire și interacțiunea sa cu mediul, iar familia și comunitatea sunt încurajate să fie parte din acest proces.

      Valorile insuflate copiilor sunt Încrederea în sine și încrederea în propriul talentCuriozitateaAscultareaGândirea criticăExpresia de sineCreativitateaRespectarea DiversitățiiBucuria și Responsabilitatea.

Legislatie

Acordul de colaborare si Metodologia aprobate de MEN Nr. 9997 / 01.09. 2017

STEP BY STEP PROMOVEAZĂ:

educaţia centrată pe copil;

predarea orientată după nevoile şi interesele copilului;

învăţarea organizată în centre de activitate;

implicarea familiei şi comunităţii în educarea copiilor;

-respectarea şi aprecierea diversităţii umane

O zi în clasa Step by Step:

 • Întâlnirea de dimineaţă
 • Activitatea pe centre de interes:

  ♦  Citire

        ♦  Scriere

        ♦  Matematică

       ♦  Ştiinţe

       ♦ Artă

        ♦ Construcţii

 • Pauza de gustare
 • Continuarea activităţii de la centre
 • Prânzul
 • INDIVIDUALIZAREA
 • Mai exact, într-o zi de şcoală în programul Step by Step, la întâlnirea de dimineaţă, după ce învăţătorul descoperă împreună cu copiii conţinutul noii lecţii, predând şi explicând totodată(mesajul zilei), copiii au posibilitatea să aleagă centrul la care vor lucra. Vor lucra cu precădere independent, dascălul fiind acela care îi ghidează, îi supraveghează îndrumându-i acolo unde au nevoie.  Pe măsură ce termină de rezolvat sarcinile la unul din centre, elevii vor trece pe rând şi la celelalte şi vor rezolva exerciţiile în mod independent, fiind observaţi şi corectaţi permanent de către cei doi învăţători de la clasă.
  EVALUAREA ÎN ALTERNATIVA EDUCAȚIONALĂ STEP BY STEP se realizează prin mai multe metode:

a. Copilul îşi prezintă, din scaunul autorului, rezolvările sarcinilor la fiecare centru de activitate, precum şi orice rezultat al activitaţii sale extraşcolare (la întâlnirea de dimineaţă). Completările, întrebările, înţelesurile celorlalţi şi întrebările conducătoare ale învăţătorului îl vor face să-şi înteleagă corectitudinea sau incorectitudinea demersului, fără să fie notat, clasificat.

b. Lucrările cu rezolvările sarcinilor, ale tuturor copiilor sunt expuse în clasă. Există – fără a fi stigmatizantă – posibilitatea de comparare cu ceilalţi, de reflexie, de înţelegere şi de corectare a demersurilor mentale neadecvate sau slab conturate. În timp, mapa cu lucrări a fiecărui copil – cuprînzând lucrări datate şi comentate – devine oglinda progresului acestuia faţă de el însuşi. Evaluarea privind chiar conţinutul lucrărilor, el însuşi, cadrele didactice şi alţii pot constata progresele şi slăbiciunile sale. A le depaşi pe cele din urmă nu este decât o chestiune de motivaţie, de-a se şimţi bine în contextul de învăţare, curiozitatea proprie copilului fiind suficientă pentru progres.

c. Fiecare copil are un caiet de evaluare, în care demersurile de progres pe fiecare proces de cunoaştere sunt înregistrate descriptiv, la câteva zile de observare a fiecărui copil. A constata că un copil face operaţii de adunare cu două cifre (trecere peste zece) în mod constant şi bine la o anume dată, este oricum o evaluare mai consistentă, are o semnificaţie clară, decât o nota de 4, 7, sau 10, ori un calificativ cu litere, golit de semnificaţii de conţinut.

Părinţii au astfel posibilitatea de a-şi evalua copiii în mai multe moduri: Participând la clasă şi constatând eficienţa în rezolvarea sarcinilor de un anume tip, răsfoind mapa personală a copilului – unde găseşte evoluţia în timp a rezultatelor sarcinilor copilului, sau urmărînd caietul de evaluare al învaţătorilor. În plus o discuţie deschisă despre progrese şi dificultăţi, despre unde se poate insista acasă şi cum se poate face aceasta, astfel încât să nu ducă la confuzii în mintea şi sufletul copilului este de recomandat.

SĂRBĂTOAREA CELOR 100 DE ZILE DE ȘCOALĂ

https://www.facebook.com/100002240921672/videos/936003331239263/

https://www.facebook.com/reel/942121750601963