DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR AL UNITĂŢII

Nr.Crt. Numele şi prenumele Funcţia
1. Damian Alina - Ligia Secretar
2. Puşcaş Rodica Administrator financiar-Contabil
3. Terec Emilia Operator date
4.  Duma Veronica-Paraschiva Bibliotecar
5.  Trănescu Rodica Administrator de patrimoniu

   

PERSONALUL NEDIDACTIC AL UNITĂŢII

Nr.Crt. Numele şi prenumele Funcţia
1. Peştean Florica Ingrijitor şcoală
2. Herle Ana Ingrijitor şcoală
3. Lucaci Ioan Emil Muncitor