SCURT ISTORIC

Scoala Gimnaziala Iuliu Maniu Zalau

Şcoala Gimnazială ,,Iuliu Maniu” din Zalău este aşezată în partea de Nord a orașului, pe bulevardul Mihai Viteazul, la intersecţia cu Aleea Armoniei.Conform unor date înscrise în documentele de arhivă, Şcoala Gimnazială Iuliu Maniu marchează 49 de ani de învăţământ în Zalău. în 2018 vom sărbători 50 de ani de existență.Până în toamna anului 1998 unitatea noastră de învăţământ figura ca Şcoala Nr.1, iar din acel an a primit numele de „IULIU MANIU”, în semn de respect pentru un fiu al acestor meleaguri, care s-a născut, s-a înălţat şi s-a jertfit pentru neamul românesc.

Managerii școlari au căutat în ultimii ani să ridice prestigiul acestei “şcoli de cartier”, să ofere generaţii de elevi educaţi, pregătiţi pentru viaţă și integrați cu succes în licee bune din oraș, manifestând, alături de dascăli, o preocupare constantă pentru modernizarea infrastructurii şcolare, pentru crearea unui ambient potrivit educării şi formării elevilor și pentru dotarea cu aparatură de ultimă generație.

Step by Step este o metodă alternativă de educaţie dezvoltată în SUA, care promovează metode de predare-învăţare centrate pe copil şi pe implicarea familiei. În România, sistemul de educaţie Step by Step este recunoscut de Ministerul Educaţiei, fiind aplicat din 1994 în grădiniţe şi şcoli publice, dar şi în câteva instituţii private de învăţământ.Principiile programului Step by Step pleacă de la ideea că cei mici învaţă activ şi acumulează permanent informaţii despre lumea înconjurătoare, prin joc. Predarea în cadrul programului Step by Step se face respectând curriculum-ul naţional pentru învăţământul primar. Procesul instructiv-educativ se bazează pe aplicarea metodelor moderne şi pe formarea deprinderilor de muncă independentă.

Acestea se dezvoltă cu precădere în cadrul centrelor de activitate, specifice acestei alternative educaţionale.
Portofoliul elevului este un instrument important de evaluare în programul Step by Step, pentru că ilustrează evoluţia în timp a acestuia. Mai exact, fişele de lucru la diferite discipline, testele de evaluare, proiectele, desenele sau alte produse ale activităţii, fac dovada progresului înregistrat de copil.

În programul Step by Step, elevul este apreciat pentru ceea ce ştie, fiind valorizate calităţile sale, cunoştinţele dobândite şi aptitudinile, priceperile şi deprinderile de care dă dovadă. Se încurajează relaţiile de cooperare între copii, concurenţa nefiind considerată ca fiind constructivă pentru vârsta şcolară mică. Astfel, la sfârşitul anului şcolar, ca o încununare a eforturilor depuse şi a realizărilor, fiecare copil este răsplătit. Ideea ierarhizării elevilor şi a acordării de premii a fost înlocuită cu acordarea de distincţii pe arii curriculare. Astfel, fiecare copil este apreciat şi încurajat, având convingerea că este „bun la ceva”.

scoala gimnaziala iuliu maniu zalau - step by step

Scopul programului Step by Step este să îi pregătească pe copii pentru viaţă, ceea ce presupune şi să îi înveţe să înveţe. În aceste condiţii, munca individuală reprezintă un aspect important al programului Step by Step, doarece copilul învaţă astfel să îşi asume alegerile, să lucreze independent şi învăţând să fie responsabil, pregătindu-se de fapt pentru viitor.

Mai exact, într-o zi de şcoală în programul Step by Step, la întâlnirea de dimineaţă, după ce învăţătorul descoperă împreună cu copiii conţinutul noii lecţii, predând şi explicând totodată, copiii au posibilitatea să aleagă centrul la care vor lucra. Vor lucra cu precădere independent, dascălul fiind acela care îi ghidează, îi supraveghează îndrumându-i acolo unde au nevoie. Pe măsură ce termină de rezolvat sarcinile la unul din centre, elevii vor trece pe rând şi la celelalte şi vor rezolva exerciţiile în mod independent, fiind observaţi şi corectaţi permanent de către cei doi învăţători de la clasă.

Modernitatea acestor metode, strategii și mijloace de învățare ne particularizează în peisajul educațional local și ne oferă încredere în viitorul acestei școli și a rezultatelor sale, totul urmând să contribuie la o imagine pozitivă în comunitate.