CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Preşedinte :    Director prof. Duma Camelia

Membri :       Iosif Gabriella – profesor

Sabou Chirti Maria  – profesor

Bolojan Lucia – profesor înv. primar

Haler Otto - Reprezentant al Consiliului Local

Bancea Gheorghe - Reprezentant al Consiliului Local

Mone Adelina   - Reprezentant al primarului

Cadar Adela - Reprezentantul Consiliului Reprezentativ al Părinţilor

Tamas Andrea - Reprezentantul Consiliului Reprezentativ al Părinţilor

Membri observator: Reprezentantul celulei sindicale: Şortan Claudia Crina